***

 شرکت زیما طب  یک گروه ارائه دهنده خدمات آموزشی و تأمین ملزومات مورد نیاز کنترل عفونت های بیمارستانی به ویژه در حوزه بهداشت دست می باشد. این شرکت با بهره گیری از نیرو های متخصص اقدام به را اندازی یک واحد آموزشی تخصصی نموده که در جهت بالا بردن سطح آگاهی پرسنل بخش درمان گام بر میدارند.همچنین متخصصین آموزش ما برای ارتقا فرهنگ بهداشت دست با مراجعه به تمامی مراکز درمانی سطح کشور  سعی براین امر مهم دارند .

شرکت زیما طب  یک گروه ارائه دهنده خدمات آموزشی و تأمین ملزومات مورد نیاز کنترل عفونت های بیمارستانی به ویژه در حوزه بهداشت دست می باشد. این شرکت با بهره گیری از نیرو های متخصص اقدام به را اندازی یک واحد آموزشی تخصصی نموده که در جهت بالا بردن سطح آگاهی پرسنل بخش درمان گام بر میدارند.همچنین متخصصین آموزش ما برای ارتقا فرهنگ بهداشت دست با مراجعه به تمامی مراکز درمانی سطح کشور  سعی براین امر مهم دارند .

این شرکت با توجه به نیاز مراکز بهداشتی درمانی به آموزش و پیاده سازی استانداردهای کنترل عفونت و به ویژه فرهنگ سازی در زمینه بهداشت دست در این دسته از مراکز و با بهره گیری از سیاست های وزارت بهداشت و ارگانهای بین المللی همچون سازمان بهداشت جهانی (WHO) و مرکز کنترل بیماریها (CDC) فعالیت خود را در جهت ارتقاء فرهنگ بهداشت دست و اجرای صحیح اصول کنترل عفونت در بخش های مختلف مراکز بهداشتی درمانی آغاز نموده و در این راستا اقدام به تهیه محتوای آموزشی استاندارد(پوستر، فیلم، سمینارهای آموزشی و ...) و ملزومات مورد نیاز در اجرا و پیاده سازی الگوی جهانی بهداشت دست نموده است.

همچنین تعامل کادر آموزشی این شرکت با برخی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، توانسته است آنها را در پیشبرد بخشی از اهداف بلند مدت خود در پیاده سازی و آموزش اصول کنترل عفونت و به ویژه بهداشت دست در مراکز تحت پوشش یاری نماید.

بازخوردها